Wednesday, November 23, 2011

豐富的早餐@灣仔華星

偶然在灣仔發現了一間應該係幾出名的茶餐室!!!
估唔到佢地d通粉水準仲高過澳洲牛奶公司喎!!!
而d小二的服務態度又好好喎!!!
可惜我不是港島人,不然必常翻炒!!!
有無人知呢間華星冰室同華星唱片有無關係?
我見佢地貼了好多歌手海報!

No comments:

Post a Comment