Thursday, March 7, 2013


卡索B你好嘢...
你老豆我努力咁多年都爭取唔到上蘋果動新聞...
但你出世唔夠2個禮拜......蘋果動新聞就來上門找你做專訪了...
連記者Sam姐姐都讚你可愛...
呢d係唔係叫做青出於藍???? 哭...

No comments:

Post a Comment