Friday, February 8, 2013

年廿八, 洗蠟塌!!!是日為農曆年廿八,亦係俗稱新年前大掃除的重大日子.


唔知大家有否在這日或更早前就已為公司或家裡清潔呢?

No comments:

Post a Comment